Stara planina Eu English    Stara planina Serbian Serbin  Stara planina Bulgarian Bulgarian   Stara planina Russian Russian    Stara planina Romanian Romanian    Stara planina Germany Germany

Western Stara Planina from Vrashka Chuka at the border with Serbia to the Pass of Arabakonak with a total length of 190 km and highest peak Midzhur (2,169 m)Program razvoja planinskog turizma na području Stare planine (na osnovu Plana razvoja turizma na Staroj planini sa predinvesticionom studijom i fizičkotehničkim karakteristikama skijališta, odnosno Master plana) urađen je za područje od 192 km 2 na teritorijama opština Knjaževac i Pirot (u obuhvatu za realizaciju prioritetne subregije turističke regije Stara planina po Prostornom planu Republike Srbije iz 1996.), tj. za 12,45% područja obuhvaćenog Prostornim planom, ili za 16,79% područja Parka prirode.

Teritorija Stare planine nudi izvanredne potencije za sve vrste turizma. Od eko turizma do hotelskog.

Na ovom prostoru je dugoročno planiran turistički rizort (kompaktni kompleks turističke ponude sa centralizovanim smeštajem i neposrednim kontaktom sa turističkom infrastrukturom) kapaciteta od ukupno 22.861 ležaj (na lokalitetu Jabučko ravnište 18.576 ležaja i na lokalitetu Leskova 4.285 ležaja), najvećim delom na teritoriji opštine Knjaževac i manjim delom na teritoriji opštine Pirot. U funkciji ovog smeštaja i skijaša - dnevnih izletnika predvi|eno je alpsko skijalište ukupnog kapaciteta od 26.835 jednovremenih skijaša, od toga na teritoriji opštine Knjaževac 21.895 jednovremenih skijaša (sektor Jabučko ravnište - Golema reka) i na teritoriji opštine Pirot 4.940 jednovremenih skijaša (sektor Jabučko ravnište - Topli Do). Koristan servis je TT group prognoza vremena.

Vodič o smeštaju na Staroj planini. Savete oko opreme za planinarenje pročitajte ovde.

Ukoliko vas zanima deo Stare planine koji se proteže u Bugarskoj, posetite specijalizovan sajt o zimovalištima i letovalištima u Bugarskoj na srpskom jeziku http://bugarskainfo.com/.

U ovoj fazi ovaj turistički sajt ovo je samo informator o prirodnim lepotama sa ciljem da postanemo specijalizovani portal za oglašavanje apartmana, hotelskog smeštaja, vikendica, vila i tako redom. Svi vlasnici mogu nas kontaktirati da postavimo njihovu ponudu. Naše je da se trudimo da Stara planina bude što čistija i da se minimizuju zagađivači do sveg ostalog.

Za ljubitelje Zapadne Srbije, a pre svega Zlatibora preporučujemo najbolji sajt za rezervaciju smeštaja Zlatibor.org

Pročitajte o Staroplaninski melem protiv hemoroida i o tipovima planinskih kuća i odlaskom na odmor na planinu ili Doček Nove Godine.

 

O sajtu brine agencija za optimizaciju SEO expert.

To acquaint yourself with some basic facts about Stara Planina, we suggest the following:

 #New!!! VIDEO CLIP FROM MOUNTAIN OF STARA PLANINA - The last hidden beauty of Europe
TOURIST GUIDE THORUGH STARA PLANINA
GOOGLE EARTH – SATELLITE PICTURES OF STARA PLANINA
WEATHER FORECAST
PHOTOGRAPHS OF STARA PLANINA AND THE REGION
FORUM WITH TOPICS OF STARA PLANINA
STARA PLANINA - GEOGRAPHICAL DATA
BALKAN MOUNTAINS RANGE - GEOGRAPHICAL MAP

The Balkans is the historic and geographic name used to describe a region of southeastern EuropeThis site, www.StaraPlanina.Eu is dedicated to Serbian side of mountain Stara planina. This is one of the rare places in the Internet where you can take a look at many interesting thematic units together with brief reports and many photographs of mountains and traveling.

Stara Planina ( Old Mountain ) is the main inspiration of the web site. Main characteristics of mountain Stara Planina you can find here. Stara Planina is almost five months under snow at an altitude above 1,700 m. Central annual air temperature at an altitude between 1,100 and 1,400 m is about 5 oC. Central winter air temperature range between -1 to -3 oC, a summer about 15 oC. After the Alps and Carphatian, Stara planina is the highest mountain range in Europe.

Main Peaks on Stara planina are: Botev Peak 2,376 m (named after Hristo Botev), Vezhen Peak 2,198 m, Midzhur 2,169 m (the highest peak in Serbia and north-western Bulgaria, 12th in Stara Planina), Kom Peak 2,016 m, Todorini Kukli 1,785 m, Murgash 1,687 m, Shipka Peak 1,523 m, Buzludzha 1,441 m, Balgarka Peak 1,181 m and Levski Peak (named after Vasil Levski).

The main potentionals of Stara Planina mountain are:

Potentials Ski Pistes,
Rich snoe packs for almost 5 months a year,
Stara Planina Resort base area could potentially generate accomodation for a total 22000,
Total capacity of the site runs up to 60 000 skiers per hour,
An undisturbed enviroment (with outstanding development potential),
Environmentally friendly tourist activities throughout the year,
Slopes with excellent potential for ski runs,
Stara planina is internatioan brand,
Sky Resort and lovely Villages of the Stara planina

 

 


The mountain Stara Planina can be divided into three sections:

Western Stara Planina from Vrashka Chuka at the border with Serbia to the Pass of Arabakonak with a total length of 190 km and highest peak Midzhur (2,169 m).
Central Stara Planina from Arabakonak to the Vratnik Pass with a length of 207 km. Botev Peak (2,376 m) which is the highest in the range is located in that section.
Eastern Stara Planina from the Vratnik Pass to Cape Emine with a length of 160 km and highest peak Balgarka (1181 m). Eastern Stara Planina forms the lowest part of the range.Stara planina photo

The highest top in Serbian part of Stara planina is the Midžor 2,169 meters.Stara planina photo
Main characteristics of Stara Planina Mountain are:
Untouched nature,
Ssightseeing and leisure
Destination opportunities,
Potential winter and
Roof solar panels

 


WE SUGGEST NEXT PHOTOGALLERYES ABOUT STARA PLANINA:

Područje Stare planine karakteriše raznovrstan litološki sastav, predstavljen sedimentnim, manje magmatskim i metamorfnim stenama, od najstarijih, paleozojskih, preko mezozojskog flišnog i krečnjačkog kompleksa i neogenih jezerskih i marinskih sedimenata, do najmla|ih kvartarnih rečnih i bigrenih naslaga. Posebno je značajna facijalna raznovrsnost mezozojskih sedimenata, sa punim stratigrafskim razvićem trijasa, jure i krede i obiljem fosila u stenama pojedinih odeljaka ovih perioda. Geostrukturna gra|a terena je veoma složena i izražena je kroz brojne i reprezentativne pojave rasedne i naborne tektonike. Po svojim stratigrafskim, petrološkim, paleontološkim i geotektonskim odlikama Stara planina predstavlja izuzetnu riznicu " dokumenata " o istoriji razvitka zemljine kore, složenosti geoloških procesa i promenama paleoekoloških uslova.